Chủ nhật, 10/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 248

Thầy Hiệu trưởng phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh

Thầy Hiệu trưởng phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh Hội thi của đoàn viên, học sinh.

87