Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 27/3/2017
Lượt đọc: 73

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Số/Ký hiệu: 64/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/6/2014
Ngày có hiệu lực: 15/8/2014
Người ký: Thủ tướng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: nghidinhtiepcongdan.doc
Nội dung:

87