Chủ nhật, 14/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 969

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Lưu Đặng Anh Sơn Tổ Trưởng CNTT
2 Trương Thị Phượng  Nhân viên Kế toán
3 Lê Thị Ngọc Ánh  Nhân viên   Tổng PT
4 Thái Thị Huỳnh Như  Nhân viên Y tế
5 Nguyễn Hồng Hải  Nhân viên Bảo vệ
6 Cao Thị Dung  Nhân viên Phục vụ
7 Huỳnh Thị Điệp  Nhân viên Phục vụ
8 Lâm Quang Vinh  Nhân viên Bảo vệ
9 Lưu Khắc Định  Nhân viên Bảo vệ
10  Lý Kim Biên   Nhân viên Bảo vệ
Tác giả: Lưu Đặng Anh Sơn

Tin cùng chuyên mục

87