Chủ nhật, 14/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 1089

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ ANH VĂN

STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Lương Hiếu Thuận Tổ trưởng Môn Anh văn
 2 Phan Như Loan Giáo viên Môn Anh văn
 3 Đỗ Thị Thanh Hằng Giáo viên Môn Anh văn
4 Lê Thị Thùy Trang
Giáo viên Môn Anh văn
5 Phan Thúy Hương Giáo viên Môn Anh văn
6 Nguyễn Thúy Long Giáo viên Môn Anh văn
7 Đỗ Đình Bích Thủy Giáo viên Môn Anh văn
 8 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Môn Anh văn
 Lưu Thị Hồng Mến Giáo viên   Môn Anh văn
10  Trần Thị Kim Ngọc Giáo viên   Môn Anh văn 


Tác giả: Lưu Đặng Anh Sơn

Tin cùng chuyên mục

87