Chủ nhật, 14/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 855

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ GDCD - SỬ - ĐỊA

STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Hà Thị Kim Phượng Tổ trưởng Môn Sử
 2 Vũ Thị Trúc Giáo viên Môn Sử
 3 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Giáo viên Môn Sử
4 Lường Thị Điệp Giáo viên Môn Sử
5 Nguyễn Đắc Thọ CTCĐ Môn GDCD
6 Cao Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Môn GDCD
7 Nguyễn Thị Châm Giáo viên Môn Địa
 8 Vũ Quỳnh Hương Giáo viên Môn Địa
9 Lê Phương Nga  Giáo viên  Môn Địa
10 Phạm Thị Thanh Thuần  Giáo viên Môn Địa Tác giả: Lưu Đặng Anh Sơn

Tin cùng chuyên mục

87