Chủ nhật, 14/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 1084

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Đặng Thị Thu Ngân Tổ trưởng Môn Ngữ văn
 2 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Môn Ngữ văn
 3 Nguyễn Thị Mai Lý
Giáo viên Môn Ngữ văn
4 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Môn Ngữ văn
5 Phạm Thị Hồng Nhung Giáo viên Môn Ngữ văn
6 Phạm Thị Thùy Trang Giáo viên Môn Ngữ văn
7 Nghiêm Thị Trang Giáo viên Môn Ngữ văn
 8 Cao Thị Hoàng Hà Giáo viên Môn Ngữ văn
9 Trương Thị Hào Giáo viên Môn Ngữ văn
10 Hoàng Thị Hiền Giáo viên  Môn Ngữ văn 


Tác giả: Lưu Đặng Anh Sơn

Tin cùng chuyên mục

87