Chủ nhật, 14/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 977

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ LÝ - HÓA - SINH

STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Huỳnh Thị Thu Nguyệt Tổ trưởng Môn Vật lý
 2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Môn Vật lý
 3 Cao Thanh Hùng
Giáo viên Môn Vật lý
4 Hà Thị Thu Huyền Giáo viên Môn Sinh
5 Dương Thị Mỹ Vân Giáo viên Môn  Hóa
6 Huỳnh Thị Kim Yến Giáo viên Môn Hóa - Sinh
7 Lê Thị Tin Giáo viên Môn Sinh
 8 Đỗ Thị Lợi Giáo viên Môn Sinh 
9 Phạm Thị Tố Uyên Giáo viên Môn Sinh 
10   Nguyễn Thị Oanh  Giáo viên Môn Vật lý 

Tác giả: Lưu Đặng Anh Sơn

Tin cùng chuyên mục

87