Chủ nhật, 14/2/2016, 0:0
Lượt đọc: 1311

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ - THỂ DỤC - NHẠC - HỌA

STT HỌ TÊN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 Trương Thị Quỳnh Dao Tổ trưởng Môn Công nghệ
 2 Đặng Quang Minh Giáo viên Môn Công nghệ
 3 Nguyễn Thị Hồng Nhãn Giáo viên Môn Công nghệ
4 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Môn Mỹ thuật
5 Bùi Thị Ý Nhi Giáo viên Môn Mỹ thuật
6 Đào Thị Minh Châu Giáo viên Môn Âm nhạc
7 Nguyễn Văn Nhân Khải Giáo viên Môn Âm nhạc
 8 Hoàng Hồng Lan Giáo viên Môn Thể dục
9 Đỗ Văn Cường  Giáo viên  Môn Thể dục
10 Nguyễn Anh Đức  Giáo viên  Môn Thể dục
 11  Phạm Hoàng Hùng  Giáo viên  Môn Thể dục
12 Ong Thế Nam Giáo viên  Môn Công nghệ Tác giả: Lưu Đặng Anh Sơn

Tin cùng chuyên mục

87