Thứ năm, 29/7/2021, 23:13
Lượt đọc: 484

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

VIDEO HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

1. ĐĂNG KÝ BẰNG ĐIỆN THOẠI

2. ĐĂNG KÝ BẰNG MÁY TÍNH

   

 
Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

164