Thứ ba, 24/8/2021, 13:44
Lượt đọc: 639

Danh sách phân tuyến bổ sung năm học 2021 - 2022

- Học sinh có tên trong danh sách trên đăng ký từ ngày 24/08 đến 27/08/2021.

- Phụ huynh đăng ký bằng link bên dưới:

                      https://forms.gle/ZJhxiS5n3SJ9ToeP7

     hoặc quét mã QR

- Sau khi nhập xong thông tin phụ huynh vui lòng liên lạc số điện thoại 0908165952 hoặc 0907848719 để nhà trường hướng dẫn chi tiết. 

Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

163