Thứ sáu, 20/7/2018, 0:0
Lượt đọc: 465

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở, năm học 2017 - 2018

UBND QUẬN BÌNH THẠNH                                                             

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                                                    

                     ĐỐNG ĐA

 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường trung học cơ sở, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

56

 

3

53

 

 

 

4

52

 

54

2

 

 

1

Toán

9

 

1

8

 

 

 

 

9

 

9

 

 

 

2

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

3

Hóa

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

4

Văn

9

 

1

8

 

 

 

 

9

 

9

 

 

 

 

Anh Văn

8

 

 

8

 

 

 

 

8

 

8

 

 

 

5

Sinh

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

6

Sử

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

7

Địa

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

8

Âm Nhạc

2

 

 

1

1

 

 

2

 

 

1

1

 

 

9

Mỹ Thuật

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

10

Công Nghệ

3

 

 

2

1

 

 

1

2

 

3

 

 

 

11

GD Công Dân

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

12

TDTT

4

 

 

3

1

 

 

1

3

 

3

1

 

 

13

Tin Học

2

 

1

1

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

Kiêm nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên phụ trách công tác giám thị

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Nhân viên phụ trách công tác Tổng phụ trách

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nhân viên phụ trách công tác Học vụ- Thu ngân

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Nhân viên Bảo vệ

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

13

Nhân viên Phục vụ

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

14

Nhân viên Kỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bình Thạnh,  ngày 30     tháng 06     năm 2018

                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                     Lâm Huy Hoàng

Tác giả: Trường THCS Đống Đa

87