Chủ nhật, 12/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 688

Cuộc thi “Tài năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh lần 5”

Cuộc thi “Tài năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh lần 5”

Tác giả: Nguyễn Minh Hùng
Nguồn tin: Sở GD&ĐT

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87