Thứ hai, 18/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 8911

GIÁO ÁN LỚP 6 - CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1

NHẠC LÍ: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1

A. Mục tiêu: Giúp học sinh:

      - Biết được các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh và mối quan hệ giữa các kí hiệu đó.

- Đọc chính xác bài TĐN số 1, biết đọc ngăt và nhấn vào những phách mạnh.

B. Chuẩn bị của giáo viên:

- Đàn ocgan

- Bảng phụ chép TĐN số 1

C. Tiến trình dạy học:

I. Ổn định lớp:

II. Bài cũ: 1. Có mấy loại âm thanh, âm thanh coá những thuộc tính nào?

                   2. Viết vị trí 7 nốt nhạc trên khuông.

III. Bài mới: GV giới thiệu vào nội dung bài học:

IV. Dạy và học:

HĐ CỦA GV

NỘI DUNG

HĐ CỦA HS

GV ghi bảng

 

GV giới thiệu

 

 

 

 

 

GV ghi bảng

GV giới thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

GV h/dẫn hs viết các hình nốt trên khuông

 

 

 

 

GV ghi bảng

GV h/dẫn ghi dấu lặng

 

GV ghi bảng

 

GV hỏi

 

 

 

GV thực hiện

GV yêu cầu

 

GV đàn

 

 

 

GV đàn g/điệu

GV đàn và h/dẫn đọc bài

 

 

 

 

 

GV đệm đàn

 

 

 

 

GV đàn

 

I. Nhạclí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.

1. Hình nốt.

- Nốt tròn ( ): Có độ ngân dài nhất

- Nốt trắng ( ): Có độ ngân bằng ½ nốt tròn

- Nốt đen ( ): Có độ ngân bằng ½ nốt trắng

- Nốt móc đơn ( ): Có độ ngân bằng ½ nốt đen

- Nốt móc kép ( ): Có độ ngân bằng ½ nốt đơn

=> Giới thiệu sơ đồ mối quan hệ giữa các hình nốt.

a. Cách viết nốt nhạc trên khuông.

- Nốt nhạc hình bầu dục hơi nghiêng lên về phía bên phải.

- Các nốt nằm ở dòng thứ 3, đuôi có thể quay lên hoặc quay xuống.

- Các nốt nằm từ khe thứ 3 trở lên, đuôi thường quay xuống.

- Các nốt nằm ở khe thứ 2 trở xuống, đuôi thường quay lên.

-Các nốt móc đứng cạnh nhau có thể nối với nhau bằng 1 hoặc 2 vạch ngang.

3. Dấu lặng. Là kí hiệu chỉ thời gian tạm ngừng nghỉ của âm thanh. Môti hình nốt có một dấu lặng tương ứng.

II. Tập đọc nhạc: TĐN số 1

1. Nhận xét:

? Về cao độ bài TĐN có sử dụng những nốt nhạc nào? (Đồ, rê, mi, fa, son, la)

? Về trường độ có những hình nốt nào? (Nốt đen, dấu lặng đen).

2.Chia câu: 2 câu

3. Đọc tên nốt.

4. Đọc gam C

5. Tập đọc từng câu.

- Cho hs nghe giai điệu cả bài 1-2 lần

- Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 2-3 lần, hs nghe- đọc nhẩm theo và đọc lại theo đàn.

- Tập câu 2 tương tự câu 1

- Nối câu 1 và câu 2 => Đọc thuần thục cả bài.

- Chia từng dãy bàn đọc nhạc kết hợp gõ nhấn vào các phách mạnh.

6. Ghép lời ca.

- GV đệm đàn tiết tấu Pop, TP 110. ½ lớp đọc nhạc, ½ lớp hát lời kết hợp gõ nhấn vào các phách mạnh. Sau đó đổi lại.

- Cả lớp cùng đọc nhạc và hát lời ca.

* Trò chơi âm nhạc.

- GV đàn cao độ 7 nốt nhạc cho hs nghe nhiều lần, sau đó đàn 3 nốt bất kì cho các em nghe và yêu cầu các em cho biết đó là các nốt nào và đọc lại hoặc hát bằng âm la

HS ghi bài

 

HS nghe và ghi

 

 

 

 

 

HS ghi bài

Hs nghe và ghi bài

 

 

 

 

 

 

 

 

HS tập viết các hình nốt trên khuông

 

 

 

 

HS ghi bài

 

 

 

HS ghi bài

 

HS trả lời

 

 

 

HS theo dõi

HS đọc tên nốt

 

HS đọc gam C

 

 

 

HS nghe

HS thực hiện

 

 

 

 

 

 

HS trình bày

 

 

 

 

Hs tham gia trò chơi

III. Củng cố, kết thúc:

  • Hs trình bày lại bài TĐN theo nhóm.
  • Về nhà học bài, chép bài TĐN vào vở , làm bài tập 1-2/ 14
  • Chuẩn bị bài cho tiết sau.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

87