Thứ năm, 21/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 590

Giấy khen "Cháu ngoan bác Hồ" tiêu biểu cấp Quận năm học 2019-2020

Chúc mừng 2 bạn đội viên Lê Tấn Dũng lớp 7A1 và Đồng Bảo Trân lớp 8A3 vinh dự nhận giấy khen "Cháu ngoan bác Hồ" tiêu biểu cấp Quận năm học 2019-2020.