Thứ tư, 5/5/2021, 21:15
Lượt đọc: 256

Thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2

Căn cứ công văn số 1294/SGDĐT-VP "Về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020 - 2021" . Trường THCS Đống Đa xin thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra đánh giá cuối HK2. Phụ huynh nhắc nhở học sinh học bài và đi kiểm tra đúng theo lịch thông báo

 

Tác giả: Quản trị viên

Viết bình luận

87