Thứ bảy, 10/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 428

Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

LỊCH KIỂM TRA CÁC MÔN HỌC THEO ĐỀ CHUNG

 

1. Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra: ( khối 6,7,8,9)

        Khối 6,7: Ngữ văn, Toán, Lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và GDCD  (8 môn).

        Khối 8,9: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và GDCD (9 môn).

2. Lịch kiểm tra cụ thể : Khối 6 – Khối 7 -  Khối 8 – Khối 9

 

 

Ngày kiểm tra

Buổi sáng

Buổi chiều

 

Môn

Giờ kiểm tra

Môn

Giờ kiểm tra

Thứ hai 12/12/2016

Ngữ Văn 9 (90’)

Anh văn TC 9 (45’)

 

7g30

9g30

Ngữ văn 7 (90’)

GDCD 7 (45’)

13g30

15g30

Thứ ba

13/12/2016

Toán 8 (90’)

GDCD 8 (45’)

7g30

9g30

 

Ngữ Văn 6 (90’)

GDCD 6 (45’)

13g30

15g30

Thứ tư 14/12/2016

Anh Văn 9 (60’)

Sinh Học 9 (45’)

7g30

9g00

Toán 7 (90’)

Lịch sử 7 (45’)

13g30

15g30

Thứ năm 15/12/2016

Anh Văn 8 (60’)

Sinh Học 8 (45’)

7g30

9g00

 

Toán 6 (90’)

Lịch Sử 6 (45’)

 

13g30

15g30

Thứ sáu 16/12/2016

Toán 9 (90’)

GDCD 9 (45’)

7g30

9g30

Anh văn 7 (60’)

Sinh Học 7 (45’)

 

13g30

15g00

 

Thứ bảy 17/12/2016

Địa lí 8 (45’)

Vật Lý 8 (45’)

7g30

8g45

 

 

 

Thứ hai 19/12/2016

Ngữ Văn 8 (90’)

Anh văn TC 8 (45’)

7g30

9g30

Anh Văn 6 (60’)

Địa Lý 6 (45’)

13g30

15g00

 

Thứ ba

20/12/2016

Vật Lý 9 (45’)

Địa Lý 9 (45’)

7g30

8g45

Vật Lý 7 (45’)

Địa Lý 7 (45’)

Anh văn TC 7 (45’)

13g30

14g30

15g45

Thứ tư 21/12/2016

Hoá Học 8 (45’)

Lịch Sử 8 (45’)

7g30

8g45

Vật Lý 6 (45’)

Sinh Học 6 (45’)

Anh văn TC 6 (45’)

13g30

14g30

15g45

Thứ năm 22/12/2016

Lịch Sử 9 (45’)

Hóa học 9 (45’)

7g30

8g45

 

 

 

3. Hình thức đề kiểm tra

- Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

- Riêng đối với các môn Tiếng Anh, thực hiện như sau : Đề thi có 70% trắc nghiệm khách quan; 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe (băng cassette hoặc CD);  đề thi có các phần sau :

+ Nghe : trắc nghiệm (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần)

+  Từ vựng : trắc nghiệm.

+ Ngữ pháp: trắc nghiệm

         + Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze)

+ Viết : tự luận (đổi câu và viết có gợi ý)

- Nội dung kiểm tra được xác định từ tuần 01 đến hết tuần 16 bao gồm chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản chương trình và một tỷ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, liên hệ thực tế.

Tác giả: Nguyễn Minh Hùng

Viết bình luận

164