Thứ hai, 19/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 1011

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

 - Các môn: Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD,  Công nghệ,  Tin học, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng anh tăng cường - Giáo viên bộ môn cho học sinh kiểm tra giữa kỳ theo thời khóa biểu.

- Các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh, Vậy lý, Hóa học thực hiện kiểm tra giữa kỳ tập trung theo lịch như sau:

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87