Thứ sáu, 15/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 351

Ngày 15/03/2016 nhà trường tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương cho toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng là một ngày lễ của Việt Nam. Đây là ngày hội truyền thống củadân tộc Kinh tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mồng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trong dân gian Việt Nam có câu lục bát lưu truyền từ xa xưa:

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba

 

Tác giả: Nguyễn Minh Hùng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86